Klikk her for gratis analyse av din hjemmeside!

Gratis analyse av din hjemmeside 

gratis hjemmeside analyse

Er din hjemmeside i tråd med dagens webstandarder?

I teknologi bransjen så skjer det mye på kort tid, og skal man ha en hjemmeside som er optimalisert for dagens brukere så må den også være i tråd med dagens webstandarder.

Vi utfører en gratis analyse av din nettside for å sjekke nettopp dette.

Dette sjekker vi:
  • Ytelse og hastighet
  • Sikkerhet
  • Funksjonalitet
  • Brukeropplevelse
  • Web design
  • Administereringsvennlighet
hvorfor er webstandarder viktig?

Teknologi blir stadig bedre, og brukere blir vandt til nye standarder som følge av dette. Dersom ikke dine webstandarder er på plass, så kan du også regne med tapte brukere – derfor er det viktig å opprettholde webstandarder.

Ytelse og hastighet
Hvis du har en treig hjemmeside, så vil mange brukere forlate hjemmesiden din til fordel for andre som tilbyr det samme. 

Sikkerhet
Dårlig sikkerhet gir dårlig kundetillit og kan koste deg som eier hjemmesiden dyrt. Alle nettsider idag bør ha SSL sikkerhet.

Funksjonalitet
Fungerende funksjonalitet er viktig for at dine brukere får opplevelsen de skal ha. Ødelagt funksjonalitet kan føre til tap og misnøye av kunder.

Brukeropplevelse
Brukeropplevelsen er basert på hvordan alle elementene på hjemmesiden er kombinert og om de fungerer sammen. God brukeropplevelse gir økt konvertering og fornøyde brukere.

Web design
Et godt design gir et godt inntrykk og hjelper med konvertering, tillit, og merkesvarebevissthet. Hvis hjemmesiden har dårlig design så kan det påvirke brukere negativt i form av konvertering, tillit og merkesvarebevissthet.

Administreringsvennlighet
Hvor enkelt er det å legge til nye sider, artikler og designe nye maler? Hvis man leier en webdesigner for slike oppgaver, kan det bli fort dyrt. Dette kommer selfølgelig ann på oppgavens kompleksitet, men en vanlig hjemmeside idag skal enkelt kunne adminstereres av en ikke-teknisk bruker.

Før du bestiller analyse

Er nettsiden oppe og fungerer?

Sørg for at nettsiden er oppe og fungerer, slik at analysen kan fullføres.

Ikke overlever innloggingsinfo til adminpanel e.l.

Vi trenger ikke innloggingsinfo. Nettsiden blir analysert fra brukere sitt perspektiv. Adminstreringsvennlighet blir basert på svarene du gir i skjema.

Du får analyserapporten etter ca 3 – 7 dager. 

Hvor enkelt er det å legge til nye sider/artikler?

Hvor enkelt er det å lage nye maler?

Er hjemmesiden, databasen og e-postene sikret mot datatap med kontinuerlig sikkerhetskopiering?

Hva er din generelle erfaring med hjemmesiden?

14 + 8 =